Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ για 4.000 θέσεις εργασίας στο τομέα της υγείας στην Αργολίδα
ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
21/2016/000030985823 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031318322 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000030911730 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031135011 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031016709 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031135112 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031022538 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031244487 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031083802 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000030911986 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000030972363 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000030959825 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000030896691 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031199999 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031048296 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031030276 ΤΕ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031301614 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000030954316 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031254399 ΤΕ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031007844 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000031064690 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ
21/2016/000030912205 ΤΕ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΜ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ